Showtime

Showtime

18 & 19 december 2021

In het weekend van 18 en 19 december staat de voorstelling ‘Showtime’ op de agenda. Anders dan vorige jaren, zullen alle musicalklassen en dansgroepen aan deze voorstelling meedoen.
Op 15 en 17 december zijn de soundchecks/generale repetities voor de musicalklassen. Het is verplicht om hierbij aanwezig te zijn. De dansgroepen hebben op de dag van de voorstelling een podiumrepetitie voorafgaande aan hun optreden.

De indeling en planning zijn gemaakt op basis van de coronamaatregelen van oktober 2021. Mochten er aanscherpingen komen, kan dit gevolgen hebben voor de voortgang van de show, de cast-indeling en/of de planning.
In november krijgt elke groep een mail met uitgebreide informatie over de kaartverkoop, kostuums, hulp etc.

Wij gaan ervan uit dat alle cursisten aan deze voorstelling meedoen. Mocht je niet mee kunnen doen, ontvangen we graag voor 23 oktober een afmelding per mail.

Cast-indeling Soundchecks en Podiumrepetities