Toestemming Foto & Filmmateriaal

Naam cursist*

Geboortedatum cursist*

Naam ouder
Ik ben wettelijk voogd van deze cursist en bevoegd om toestemming te geven.
 
E-mailadres*

 
1. Shows en optredensJa, ik doe mee aan de shows en optredens van Artistique en ga akkoord met het maken van foto’s en filmopnames. Deze opnames zijn bedoeld voor prive-gebruik van de cursist en de dansschool publiceert (zonder namen van cursisten te noemen) foto’s en/of fragmenten op de website en (Social) Media.Nee, ik doe niet mee aan shows en optredens van Artistique en wil niet dat er foto’s en filmopnames worden gemaakt.
 
2. OefenmateriaalJa, ik ga akkoord met het maken van filmpjes en foto’s tijdens de reguliere lessen die bedoeld zijn als oefenmateriaal voor de cursist. Deze filmpjes worden in een whatsapp-groep gedeeld of verborgen op youtube gezet en gemaild via een link.Nee, ik wil geen oefenmateriaal ontvangen en ga aan de kant staan zodra dit oefenmateriaal wordt gemaakt in de les, zodat ik niet in beeld kom.
Wij willen cursisten en ouders nadrukkelijk vragen om deze oefenbeelden niet openbaar te maken. (Tot op heden is dit ook nog niet gebeurd, voor zover wij weten.)
3. KijklessenJa, ik ga akkoord met het maken van foto’s en films door de eigen ouders van de cursisten tijdens de kijklessen.Nee, ik ga niet akkoord met het maken van foto’s en films door de eigen ouders van de cursisten tijdens kijklessen.
Bij kijklessen mogen er alleen foto’s en filmpjes worden gemaakt door eigen ouders indien alle cursisten en ouders hier geen bezwaar tegen hebben. Indien er iemand in de groep zit die hier wel bezwaar tegen heeft, dan wordt er een foto/filmmoment van 5 minuten ingelast in de les waar de betreffende cursist niet aan meedoet. De ouders van de overige cursisten kunnen op dat moment foto’s en films maken voor eigen gebruik.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Algemene voorwaarden & Privacybeleid*