Musicalklas

Musicalklas

6 t/m 20 jaar

De musicalklassen krijgen iedere week les in de drie disciplines: dans, zang en toneel. Er wordt in alle drie de disciplines techniektraining gegeven en daarnaast werken de musicalklassen naar voorstellingen toe. De voorstellingen worden professioneel aangepakt met mooie kostuums en goed geluid & licht. Voor de oudste cursisten met talent is er een musicalselectie. De Musicalklassen zijn erg populair bij Artistique. Het is mogelijk dat nieuwe cursisten eerst op een wachtlijst worden geplaatst.

Musicallessen bieden wij aan op de dinsdag en vrijdag in Emmeloord. Voor lestijden en dagen zie ‘Lesrooster’ .