Inschrijfformulier 2023-2024

Home » Contact » Inschrijfformulier 2023-2024

Inschrijven

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Danscentrum Artistique om, van zijn / haar op de machtiging genoemde rekening, bedragen af te schrijven wegens contributie van dansles in de periode van september 2023 tot en met juni 2024. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze overeenkomst na juni 2024 stilzwijgend verlengd.

Bij inschrijving wordt eenmalig €10,- inschrijfgeld in rekening gebracht.

  Contributie van (naam cursist)*

  Voorletters en achternaam rekeninghouder*

  Rekeningnummer (IBAN)

  Bankidentificatie (BIC)

  Adres rekeninghouder*

  Telefoonnummer

  Mobiel nummer

  E-mail*

  Geboortedatum cursist*

  Ziekte/blessure/ontwikkelingsstoornis

  Opmerkingen

   

  Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 weken de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

   


   

  Indien de adresgegevens van de cursist afwijken van die van de rekeninghouder:

   

  Adres cursist

  E-mail (2)

  Kruis aan in hoeveel keer u de contributie wilt betalen*

  Ik wil de contributie per termijn in 1 keer laten incasserenIk wil de contributie per termijn in 2 keer laten incasseren

  Termijn 1 wordt geïncasseerd rond 30 september en 30 november 2023
  Termijn 2 wordt geïncasseerd rond 28 februari en 30 april 2024

   

  Privacybeleid

  1. Shows en optredens

  Tijdens shows en optredens van Artistique worden foto's en filmopnames gemaakt. Deze opnames zijn bedoeld voor prive-gebruik van de cursist en de dansschool publiceert (zonder namen van cursisten te noemen) foto’s en/of fragmenten op de website en (Social) Media.

  Ja, ik doe mee aan shows en optredens en ga akkoord met het beeldmateriaalNee, ik doe niet mee aan shows en optredens

  2. Oefenmateriaal

  Tijdens reguliere lessen worden er filmpjes en foto's gemaakt die zijn bedoeld als oefenmateriaal voor de cursist. Deze filmpjes worden in een whatsapp-groep gedeeld.

  Ja, ik ga akkoord met het maken van filmpjes en foto’sNee, ik wil geen oefenmateriaal ontvangen en ga aan de kant staan zodra dit oefenmateriaal wordt gemaakt

  Wij willen cursisten en ouders nadrukkelijk vragen om deze oefenbeelden niet openbaar te maken.

  3. Kijklessen

  Tijdens de kijklessen worden er foto's en films gemaakt door de ouders van de cursisten.

  Ja, ik ga akkoordNee, ik ga niet akkoord

  Bij kijklessen mogen er alleen foto’s en filmpjes worden gemaakt door eigen ouders indien alle cursisten en ouders hier geen bezwaar tegen hebben. Indien er iemand in de groep zit die hier wel bezwaar tegen heeft, dan wordt er een foto/filmmoment van 5 minuten ingelast in de les waar de betreffende cursist niet aan meedoet. De ouders van de overige cursisten kunnen op dat moment foto’s en films maken voor eigen gebruik.

  4. Telefoonnummer

  Voor communicatiedoeleinden voegen wij opgegeven telefoonnumers toe aan een Whatsappgroep van de desbetreffende groep.

  Ja, ik ga akkoordNee, ik ga niet akkoord

  U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

   


   

  Datum proefles*

  Ingevuld door*

  Algemene voorwaarden & Privacybeleid*