Inschrijfformulier 2022-2023

Home » Contact » Inschrijfformulier 2022-2023

Inschrijven

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Danscentrum Artistique om, van zijn / haar op de machtiging genoemde rekening, bedragen af te schrijven wegens contributie van dansles in de periode van september 2022 tot en met juni 2023. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze overeenkomst na juni 2023 stilzwijgend verlengd.

Bij inschrijving wordt eenmalig €10,- inschrijfgeld in rekening gebracht.

  Contributie van (naam cursist)*

  Voorletters en achternaam rekeninghouder*

  Rekeningnummer (IBAN)

  Bankidentificatie (BIC)

  Adres rekeninghouder*

  Telefoonnummer

  Mobiel nummer

  E-mail*

  Geboortedatum cursist*

  Ziekte/blessure/ontwikkelingsstoornis

  Opmerkingen

   

  Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 weken de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

   


   

  Indien de adresgegevens van de cursist afwijken van die van de rekeninghouder:

   

  Adres cursist

  E-mail (2)

  Kruis aan in hoeveel keer u de contributie wilt betalen*

  Ik wil de contributie per termijn in 1 keer laten incasserenIk wil de contributie per termijn in 2 keer laten incasseren

  Termijn 1 wordt geïncasseerd rond 30 september en 30 november 2022
  Termijn 2 wordt geïncasseerd rond 28 februari en 30 april 2023

   

  Privacybeleid

  1. Shows en optredens

  Ja, ik doe mee aan de shows en optredens van Artistique en ga akkoord met het maken van foto’s en filmopnames. Deze opnames zijn bedoeld voor prive-gebruik van de cursist en de dansschool publiceert (zonder namen van cursisten te noemen) foto’s en/of fragmenten op de website en (Social) Media.Nee, ik doe niet mee aan shows en optredens van Artistique en wil niet dat er foto’s en filmopnames worden gemaakt.

  2. Oefenmateriaal

  Ja, ik ga akkoord met het maken van filmpjes en foto’s tijdens de reguliere lessen die bedoeld zijn als oefenmateriaal voor de cursist. Deze filmpjes worden in een whatsapp-groep gedeeld of verborgen op youtube gezet en gemaild via een link.Nee, ik wil geen oefenmateriaal ontvangen en ga aan de kant staan zodra dit oefenmateriaal wordt gemaakt in de les, zodat ik niet in beeld kom.

  Wij willen cursisten en ouders nadrukkelijk vragen om deze oefenbeelden niet openbaar te maken. (Tot op heden is dit ook nog niet gebeurd, voor zover wij weten.)

  3. Kijklessen

  Ja, ik ga akkoord met het maken van foto’s en films door de eigen ouders van de cursisten tijdens de kijklessen.Nee, ik ga niet akkoord met het maken van foto’s en films door de eigen ouders van de cursisten tijdens kijklessen.

  Bij kijklessen mogen er alleen foto’s en filmpjes worden gemaakt door eigen ouders indien alle cursisten en ouders hier geen bezwaar tegen hebben. Indien er iemand in de groep zit die hier wel bezwaar tegen heeft, dan wordt er een foto/filmmoment van 5 minuten ingelast in de les waar de betreffende cursist niet aan meedoet. De ouders van de overige cursisten kunnen op dat moment foto’s en films maken voor eigen gebruik.

  4. Telefoonnummer

  Ja, ik ga er mee akkoord dat de opgegeven telefoonnummers aan de Whatsappgroep mogen worden toegevoegd.Nee, ik ga er niet mee akkoord dat de opgegeven telefoonnummers aan de Whatsappgroep mogen worden toegevoegd.

  U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

   


   

  Datum proefles*

  Ingevuld door*

  Algemene voorwaarden & Privacybeleid*